PAGGAWAD NG SELYO NG KAHUSAYAN

Pambansang Museo, Manila
Agosto 25, 2017

selyo 1

Buong galak na tinanggap ng Pangulong Balbuena ang Selyo ng Kahusayan na iginawad sa Sentro ng Wika at Kultura, Jose Rizal Memorial State University. Ang karangalang ito ay iginagawad lamang sa sentrong mahusay at episyente sa pagsasagawa ng mga proyekto ng Komisyon sa Wikang Filipino at sa pangunguna at taguyod sa mga gawaing pangwika at pangkultura na nakakatutulong sa ibayong pag-unlad at pagsulong ng Wikang Pambansa. Ang seremonya ay ginanap sa Awditoryum, Pambansang Museo, Maynila. Kasama sa mga dumalo sa nasabing pagtitipon si Dr. Aida O. Lanioso, Kawaksing Pangulo sa Larang Akademiko at Direktor ng Sentro ng Wika at Kultura, Prop. Narcisa S. Bureros.

selyo 2