Extension project entitled “Kasanayan at Kabihasaan sa Pakikipagtalastasan: Sanligan ng Sining Pantanghalan ng mga Mag-aaral sa Mataas na Pambansang Paaralan ng Dapitan, Lungsod ng Dapitan, Zamboanga del Norte”.

MA Fil

The Master of Arts in Filipino under the JRMSU Graduate School program held its extension project entitled “Kasanayan at Kabihasaan sa Pakikipagtalastasan: Sanligan ng Sining Pantanghalan ng mga Mag-aaral sa Mataas na Pambansang Paaralan ng Dapitan, Lungsod ng Dapitan, Zamboanga del Norte”. This program was in partnership with the Dapitan City National High School headed by its school head, Principal II Ms. Leah B. Acoymo. The program was launched on October 01, 2021 at 09Am, with its culmination on January 28, 2022.